LyrNet

EU Jordbruksfond

Varför fiber?

Fiber är den snabbaste och stabilaste tekniken som finns idag Fiber ger ett snabbare och stabilare kommunikationsnätverk för både telefon, data/internet och inte minst för TV som troligen kommer bli den mest hastighetskrävande användningen av bredbandet.

Hur långt har vi kommit?

Under våren 2013 bildades LyrNet ekonomisk förening med syfte att bygga ett fibernätverk på Lyr. Föreningen har 231 medlemmar (2024-04-04) Vi började på allvar med byggandet i Augusti 2018 och höll på under större delen av 2019. Vi har slutredovisat kostnaderna för bidrag och varit i driftsfas i 5 år nu

För att bli medlem kan du skicka ett mail till info@lyrnet.se med fastighetsbeteckning namn och kontaktuppgifter och sätta in 100 kr på Bankgiro 181-0431, Du kan även fylla i denna ansökan Medlemsansökningsblankett

Är du intresserad av mer information om Fiberföreningarna finns det mer information på Orust kommuns hemsida www.orust.se.

Mer information om fiber och bredband