LyrNet

EU Jordbruksfond

Efteranmälningar

Nu efter byggfasen är över kan vi inte längre garantera något fast anslutningspris då vi dels inte kan slå ut varje kostnad på alla medlemmarna som vi gjort tidigare och att det blir merkostnader för att reskostnader mm, men framförallt är det inte säkert att vi kan få några bidrag för dessa

Blankett för intresseanmälan.
Föreningens stadgar.