LyrNet


Välkommen till LyrNet Ekonomisk förening

LyrNet har bildats för att bygga framtidens kommunikationsnätverk på Lyr. Fibernätverket kommer att kunna ersätta nuvarande kablar för både telefon och internet samt att det även kan användas för TV.

Vad händer i LyrNet?

Medlemsantalet stiger, nu är vi över 195 medlemmar.

Projekteringen fortsätter nu med mindre justeringar. Samrådet med Länsstyrelsen är klart, det krävdes endast mindre justeringar på vår projektering pga av detta. Arbetet med underlag för upphandling fortsätter.

Projekteringen finns att titta på fiberkartan.se/395 för de som är intresserade, än är det många justeringar kvar att göra, så ta inte det som en färdig produkt utan som ett förslag för vidare diskussioner, har ni synpunkter på bättre dragningar mm så hör av er.

Bidragen: Länsstyrelsen har äntligen blivit klara med sina regler och datasystem för att hantera bidragen, första omgångarna med bidragsbeslut har hanterats, men tyvärr var inte vi med i dessa besluten, besluten tas i turordning beroende på en poängberäkning som tyvärr missgynnar mindre föreningar, vi har högsta poäng i anslutningsgrad (85%) och allt annat utom just antalet fastigheter med fastboende, där vi inte kan göra så mycket för att påverka.

Vid det senaste mötet med kommunen framkom det, att beroende på att flera föreningar på Orust har valt att sälja ut sig till en komersiell aktör istället för att bygga ett medlemsägt bredbandsnät, så kommer inte kommunen ha den möjligheten att bygga ett så omfattande fristående stamnät som det var tänkt från början, hur det påverkar stamnätsbyggandet är ännu oklart och har mycket att göra med hur våra övriga grannföreningar väljer att agera.

Vi förbereder för ett årsmöte som vi kommer att ha 26/6 Kl 14:00 på Lyrängs loge i Äng. Kallelser och anmodan om att betala in årsavgiften för 2016 skickas ut via epost nu. Årsredovisning

Fortsätt prata fiber! det är det bästa sättet att värva fler medlemmar.