LyrNet


Välkommen till LyrNet Ekonomisk förening

LyrNet har bildats för att bygga framtidens kommunikationsnätverk på Lyr. Fibernätverket kommer att kunna ersätta nuvarande kablar för både telefon och internet samt att det även kan användas för TV.

Vad händer i LyrNet?

Medlemsantalet stiger, nu är vi över 200 medlemmar.

Projekteringen fortsätter nu med mindre justeringar. Samrådet med Länsstyrelsen är klart, det krävdes endast mindre justeringar på vår projektering pga av detta. Arbetet med underlag för upphandling fortsätter.

Projekteringen finns att titta på fiberkartan.se/395 för de som är intresserade, har ni synpunkter på bättre dragningar mm så hör av er.

Bidragen: Vi har äntligen fått ett positivt bidragsbeslut!!

Vid det senaste stormötet med kommunen framkom det, att beroende på att flera föreningar på Orust har valt att sälja ut sig till en komersiell aktör istället för att bygga ett medlemsägt bredbandsnät, så kommer inte kommunen ha den möjligheten att bygga ett så omfattande fristående stamnät som det var tänkt från början, För vår del innebär det att som det ser ut just nu kommer vi bara få en anslutning via Tången till Ellös i första hand, och inte den dubbla anslutningen som vi hade blivit lovade innan, detta beror på att Skanova/Zitius som bygger Nösund/Tvets fibernätverk inte varit intresserade att lägga ner någon stamfiber för kommunens räkning till oss. .

Vi jobbar med upphandling av grävning material och kommunikationsoperatör just nu. Kallelser om årsmöte och årsavgiften kommer senare under försommaren som vanligt.

Fortsätt prata fiber! det är det bästa sättet att värva fler medlemmar.